PressiousArvanitidis - Print your mind
  ΕΛ  |  EN
Αναζήτηση
 PRINT  
 YOUR MIND!  

Η PressiousArvanitidis καθημερινά δέχεται και απαντά, κατά μέσο όρο, σε 70-100 αιτήματα εκτυπωτικών εργασιών, ενώ εκτελεί σε ετήσια βάση περίπου 3.000 παραγγελίες. Με βάση την εμπειρία της αυτή, η εταιρεία μοιράζεται μαζί σας 5 τρόπους χάρη στους οποίους θα μπορέσετε να μειώσετε το κόστος των εκτυπώσεών σας, σεβόμενη πάντα την ανάγκη για ένα άρτιο ποιοτικά αποτέλεσμα.

 

Σωστή επιλογή τελικής διάστασης εντύπου

Η επιλογή της τελικής διάστασης του εντύπου έχει άμεσο αντίκτυπο στο τελικό κόστος της εργασίας. Το 15% των αιτημάτων που διαχειρίζεται η PressiousArvanitidis καθημερινά αφορά διαστάσεις εντύπου που επηρεάζουν αρνητικά το κόστος. Η εξοικονόμηση κόστους είναι άμεσα συνυφασμένη με τη φύρα του χαρτιού, το οποίο συνήθως αποτελεί το 40-50% του κόστους μιας προσφοράς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και το 70%. Η σωστή επιλογή της τελικής διάστασης του εντύπου είναι συνεπώς αναγκαία προϋπόθεση για μια εκτυπωτική εργασία με θετική απόδοση της σχέσης κόστους-οφέλους.

 

Σωστή επιλογή βάρους χαρτιού

Το βάρος του χαρτιού είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα και το ύφος που χρειάζεται να έχει ένα έντυπο, όπως και με τη σχέση κόστους-οφέλους μιας εργασίας. Στο 10% περίπου των συνολικών αιτημάτων που δεχόμαστε καθημερινά, έχει γίνει λάθος επιλογή βάρους χαρτιού.
Ζητήστε από τους συνεργάτες σας να δείτε διαφορετικά δείγματα βάρους χαρτιού και επιλέξτε, με την πολύτιμη βοήθειά τους, εκείνο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και το σκοπό της εκτυπωτικής εργασίας σας, χωρίς να κάνετε καμία έκπτωση στην ποιότητα, το ύφος ή το επιθυμητό αποτέλεσμα του τελικού προϊόντος.

 

Σωστή επιλογή ποσότητας

Τα έντυπα που παραμένουν αναξιοποίητα στις αποθήκες των εταιρειών έντυπα που έχουν τυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια στο πλαίσιο μιας παρόρμησης ή της ανάγκης να μειωθεί το κόστος ανά τεμάχιο είναι σαφές δείγμα περιπτώσεων που το φθηνό καταλήγει να γίνεται ακριβό. Στην πραγματικότητα, στη σωστή επιλογή της ποσότητας των εντύπων, το κόστος ανά τεμάχιο έχει τον τελευταίο λόγο.
Η απόφαση για την ποσότητα πρέπει να προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη σε σχέση με τη δεδομένη εργασία, καθώς και σε σχέση με το σωστό σχεδιασμό των ενεργειών του.

 

Σωστός προγραμματισμός

Το κόστος της μηχανοώρας, του χρόνου δηλαδή που απαιτείται να απασχοληθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός για να ολοκληρώσει κάθε στάδιο παραγωγής ενός εντύπου, είναι το αμέσως μεγαλύτερο κόστος στην παραγωγή, μετά το κόστος του χαρτιού. Το κόστος της μηχανοώρας για μια εταιρεία εκτυπώσεων είναι μεταβλητό και εξαρτάται από τις ώρες που η κάθε μηχανή παράγει καθημερινά. Ιδανικά, οι εταιρείες εκτυπώσεων επιθυμούν να παράγουν χωρίς κενά ή διακοπές στην καθημερινή λειτουργία τους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς η αγορά επηρεάζεται από περιόδους εποχικότητας, που δημιουργούν άλλοτε αυξημένη ζήτηση (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι) και άλλοτε χαμηλή, καθώς και από τον προγραμματισμό των πελατών, που συχνά θέτει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εκτυπωτικών αναγκών του πελάτη εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για να γίνει η σωστή επιλογή του βάρους, της διάστασης, του είδους του χαρτιού και της ποσότητας της εκτύπωσης, περιορίζει την πιθανότητα σφάλματος λόγω χρονικής πίεσης, ενώ συχνά επιτρέπει στις εκτυπωτικές εταιρείες να προσφέρουν καλύτερες τιμές για να καλύπτουν ενδεχομένως νεκρούς χρόνους παραγωγής, ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.
Προγραμματίστε έγκαιρα τις εκτυπωτικές σας εργασίες, και επωφεληθείτε από ένα άρτιο αποτέλεσμα και μια ακόμα καλύτερη τελική τιμή.

 

Σωστή επιλογή συνεργάτη

Τα εκτυπωτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, άρα στη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ συμβάλλουν σαφώς στην καλύτερη ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Δυστυχώς όμως δεν έχουν καταφέρει όλες οι εκτυπωτικές εταιρείες να επενδύσουν σε σύγχρονο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα ακόμα και παλιές, ποιοτικές εταιρείες του κλάδου να εμφανίζουν σήμερα εγγενείς αδυναμίες σε θέματα ποιότητας.
Πριν επιλέξετε το συνεργάτη σας στο χώρο των εκτυπώσεων, επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του, ενημερωθείτε για τον εξοπλισμό που διαθέτει, το μέσο όρο ηλικίας των μηχανημάτων και τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει σε εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια. Είναι βέβαιο πως, με τα παραπάνω κριτήρια, θα μπορέσετε να επιλέξετε το σωστό συνεργάτη και να απολαύσετε, στην πορεία της επαγγελματικής σας σχέσης, ποιοτικές εκτυπώσεις στις σωστές τιμές.